ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN

Bütün dünya basını Atatürk’ün ölümüne büyük yer ayırmıştır. Dünya basınında, Atatürk’ün ölümü,  yaptıkları, kişiliği hakkındaki haber ve yorumlar, makaleler günlerce yayınlanmıştır.

☆ (1922’de Türk ordularının zaferi  neticesi  Anadolu’daki  emelleri  gerçekleşmeyen İngiltere’nin Türk düşmanı  olarak bilinen Başbakanı  Lloyd George, Parlamento’da kendisine yöneltilen suçlama ve tenkitleri  şöyle cevaplandırmıştır): ‘Arkadaşlar, yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki o büyük dahi çağımızda Türk Milleti’ne nasip oldu. Mustafa Kemâl’in dehasına karşı elden ne gelirdi. (D. Lloyd George, İngiltere Başbakanı, 1922)

☆ Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir… Bu olağanüstü işleri yapanlar, hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmışlardır. Ve bundan dolayı Türkiye övünebilir. (Eleftherios Venizelos, Yunanistan Başbakanı, 1933)

☆ Bir insana ölümünden sonra bu derece sevgi  ve yas gösterileri yapılması milletler tarihinde az görülen şeylerdendir.’

(ATHİNAİKA, Atina, 12 Kasım 1938)

☆ Atatürk’ün Türkiye’de yaptığını hiçbir tarafta, hiçbir kimse yapmadı: Ne Cavour, ne Cromwel, ne de Washington… Atatürk’ün bulduğunu, hiç kimse bulmadı ve Atatürk’ün yaptığını da hiç kimse yapmadı. İlham ettiği kimselere ve kendi prensiplerine göre yarattığı yeni kuşak, O’nun eserine devam edecektir.’ (Tipos Gazetesi)

☆ İngiliz, Fransız ve İtalyanları Anadolu’dan uzaklaştırıp bizi de yenince,, karşımızda sıradan bir adam bulunmadığını ve O’nun gerçek yaratıcı kudretini kavramaktan uzak kalmış olduğumuzu kabul ettik. (1938) (Yorgi PESMAZOĞLU, Yunan Ekonomi Başkanı)

☆ Çok, pek çok devrimciler görüldü. Fakat hiçbiri Atatürk’ün cesaret ettiği ve muvaffak olduğu şeyi yapmadı.’ (Messager  D’ Athenes, Yunanistan Gazetesi, 11 Kasım 1938)

☆ Tarih, silinmez harflerle bu devlet adamının ismini hak edecektir. Atatürk bir halk adamıdır. Kırılmaz azmi, keskin zekâsı ve kudreti  kendisini  yendiği alın yazısının önüne getirmiş, böylece yeni Türkiye’nin yaratıcısı olmuştur. (Yugoslavya, Politika Gazetesi, 11 Kasım 1938)

☆ Sakarya Savaşı, Sakarya Zaferi, yirmi yaşımın en kuvvetli  hatırası olmuştur. O zamanlar, kendi kendime diyordum: Acaba ben de ulusumu böylesine seferber edemez miyim, onun ruhuna kurtarıcı hamleyi, bu dizgin tanımaz ihtirası aşılayamaz mıyım? (Habib BURGİBA, Tunus Devlet Başkanı, 1965)

☆ Atatürk, tarihin her devresi  için, insanlığın bir mucizesidir. (Suriye)

☆ Atatürk’ün ölümü yalnız Türk Milleti için değil, onun örneğine çok muhtaç olan bütün Doğu milletleri için en büyük kayıptır. (ELEYYAM Gazetesi, Şam- 1938)

☆ Vatanını muhakkak bir parçalanmaktan kurtararak gemisini güvenilir bir limana götürdükten sonra milletinden bir taht istemedi. O, kelimenin bütün anlamıyla bir insan, eşsiz bir dahi, kahraman bir asker ve siyaset adamı idi. Hayatını milletinin mutluluğuna adadı, bu uğurda genç yaşta hayata gözlerini kapadı. (Elifba Gazetesi, Şam- 1938)

☆ O’nun ölümü, dünya için de derinliği ölçülmez bir kayıptır. (Sovyetler)

☆ Adı, Türk Milleti’nin millî kurtuluş savaşında ve Türkiye’nin siyasi alanda yeniden örgütlenmesine gayet sıkı bir surette bağlı olan Kemal Atatürk’ün ölümü gerek Türkiye için, gerekse bütün dostları için derinliği ölçülmez bir kayıptır. Türk Milleti’nin en samimi dostları arasında bulunan Sovyetler, zamanımızın bu örneksiz devlet adamının öneminden dolayı derin bir acı içindedirler. (İzvestia Gazete si, Moskova, 1938)

☆ Atatürk, dünya üzerinde yeni  bir devir açmış bir insandır. Ben, O’nun Türk kadınlarına hak vererek ve bir ülkede anayı, yakışır olduğu yüceliğe eriştirerek Batı’ya ders verdiğini nasıl unuturum. (Uluslararası Kadınlar Birliği Delegesi, Prenses Aleksandrina)

☆ Romanya’da  Atatürk’ün ölüm haberi geldiği gün, bütün okullarda dersler tatil edildi. (Romanya-Rador Ajansı: Bükreş)

☆ Milletimiz, en büyük Türk’ün karşısında kederli  bir saygı ile eğilmektedir. (Romanya)

☆ Atatürk, başı dumanlı doruklarda yüce bir dağ tepesidir. Siz O’na yaklaştıkça o yükselir ve aranızdaki mesafe sonsuza değin aynı kalır. Devirlerinde büyük gözüken, zamanla küçülen benzerlerinden farkı  budur  ve böyle kalacaktır. (Arriba Gazetesi, Portekiz, 1938)

☆ Uzun bir yol aşılmış, yüce bir eser ortaya konmuş, bir çok zaferler elde edilmiştir. Bütün bunlar Atatürk’ün eseridir. (Polanya, Kurjer Warzavski Gazetesi)

☆ O, Türkiye’yi kurmakla bütün dünya uluslarına Müslümanların seslerini duyuracak kudrette olduğunu ispat etti. Kemal Atatürk’ün ölümüyle Müslüman dünyası  en büyük kahramanını kaybetmiştir. Atatürk gibi bir önder önlerinde bir ilham kaynağı olarak dikildiği halde Hind Müslümanları bugünkü durumlarına hâlâ razı olacaklar mı? (Muhammet Ali  Cinnah-Kaidiâzam, Pakistan Cumhurbaşkanı, 1954)

☆ Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken, O’nun  bakışı  ile cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik. (İkbal, Pakistan Millî Şairi)

☆ Atatürk’ün yaptıkları insanoğlunun kolay kolay yapabileceği  şeylerden değildir. O; büsbütün başka bir insandı.’ (El-Mısri  Gazetesi, Mısır, 11 Kasım 1938)

☆ Türkler, Atatürk’ü olağanüstü bir tutkunlukla  seviyorlar.  Bursa’ya giderken trende rast geldiğim bir çocuğa İstanbul veya Ankara’dan hangisini sevdiğini sordum. Çocuk Ankara’yı sevdiğini söyledi. Nedenini sorduğumda: ‘Ankara’da Atatürk bulunduğu için..’ cevabını verdi. (Mısır, El Bela Gazetesi)

☆ Yüzyılımızda, ‘olmayacak hiçbir şey yoktur’ şeklindeki tarihi gerçeği isbatlayan ilk adam olmuştur. (Eski Ujsag. Macar.)

☆ Budapeşte, 20 (a,a) – Macar ajansı tebliğ ediyor: Başvekil İmredi, Atatürk’ün cenaze törenini yapılacağı 21 Kasım Pazartesi gününü Macaristan’ın millî yas günü sayarak bütün memlekette resmi binalara siyah bayraklar çekilmesini emretmiştir. Harbiye Nazırı ve Budapeşte Belediye Reisi de, askeri binalar ve belediye binaları için aynı kararı almışlar ve Belediye Reisi ayrıca, halkı da siyah bayrak çekmeye dâvet etmiştir. (Namzetti Ujsang Gazetesi, Budapeşte-1938)

☆ Dünyanın çok nadir yetiştirdiği  dahilerdendir. Dünya tarihinin gidişini değiştirmiştir. (An Nahar, Beyrut)

☆ Yüzyıldan beri Küçük Asya’nın çıkardığı en büyük lider. (The Japan Chronicle, Kobe)

☆ Hayatının sonuna  kadar milleti’nin mutlak güveni ile kurduğu devletin başında muzaffer kumandanının kişiliği, eşi görülmemiş bir karakter örneğidir.’ (Comte Carlo Sforza, İtalya Eski Dışişleri Bakanı)

☆ Üstün iradesi, tükenmez cesareti   ve eşsiz seziş ile hasımlarını dize  getirdi. Fazilet ve ciddiyeti, üç yılda memleketine yalnız askeri, aynı zamanda tam ve doyurucu bir siyasi zafer kazandırdı. (F. Perrone Di San Martino, İtalyan Yazarı)

☆ Atatürk’ün  ölümü ile dünya büyük bir liderini kaybetti.’  (Gazeta Del Popolo Gazetesi, İtalya, 11 Kasım 1938)

☆ (Lozan Üniversitesin salonunda, Lozan Türk Talebe Cemiyeti’nin hazırladığı törende.) ‘Siz Türk gençleri, bugün Büyük Şef’inizi kaybettiğinizden dolayı ne kadar ağlasanız haklısınız. Üniversite, sizin bu büyük yasınıza katılmaktadır. Atatürk’ün bu Büyük Adam’ın hayatını burada az bir vakit içinde bildirmeye imkân yoktur. Bu dâhinin, vatanının tarihinde işgal ettiği parlak sayfaları size hatırlatmak isterim. Türkiye’yi yaratan, tarihimizin bu en Büyük Adam’ın başımı en derin hürmetle eğerek selâmlarım.’ (Profesör MORRF)

☆ Atatürk, bir medeniyet kaynağı  idi.’ (İsviçre)

☆ Modern Türkiye’nin yaratıcısı Kemal Atatürk’ün eserleri, memleketi için yaptıkları  İsveç’te çok iyi bilinmektedir. Atatürk’ün liderliği altında Türkiye’nin kalkınmasını, fevkalâde ileri hamlelerini hayranlıkla takibettik. Atatürk’ün, hukuk alanında olduğu gibi, diğer alanlarda da getirdiği reformlarla Türkiye, içinde bulunduğu çok zor durumdan kurtarılıp kuvvetli ve güvenilir temeller üzerine yerleştirilmiştir. (ERLANDER, İsveç Başbakanı)

☆ Mustafa Kemal  Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılâpçı olmuştur.’ (Ben Gurion, İsrail Başbakanı, 1963)

☆ Atatürk, askeri  dehâ ile devlet adamı filozof dehâsını  toplamıştır.’ (İspanya)

☆ İslam dünyasının büyük  insan yetiştirme gücünü yitirdiğini öne sürenler, Atatürk’ü hatırlamalı ve utanmalıdırlar. (Tahran Gazetesi, İran, 1939)

☆ Atatürk’ ün  ölümü dolayısı ile Kraliyet Sarayı Şehinşâhi  ve hükümet bir ay resmî yas ilân etmiştir. Majeste Şehinşah, gömme töreninin sonuna kadar İran’da askerî  ve resmî binalar üzerinde ve yabancı ülkelerdeki  İran temsilciliklerinde bayrakların yarıya indirilmesini emir buyurmuşlardır. Bu irade-i Şehinşahî  bugün  bütün gazetelerde ilân edilmiştir. (Tahran)

☆ Bugün Türkiye, büyük  ve yeni bir memlekettir. Ve savaş sonrasının dehşet, sefalet ve bitkinliğinden çıkmış olan bu yeni Türkiye, Atatürk’ün dimağında vücut bulmuştu. O, bu Türkiye’yi kendi elleriyle dünyaya getirdi. (Dela Mail Gazetesi)

☆ Kadınlar başka hiçbir ülkede bu kadar hızla ilerlememişlerdir. Bir ulusun bu derece değişmesi, tarihte, gerçekten eşi olmayan bir olaydır. (İngiliz, Daily Telgraph Gazetesi)

☆ Atatürk, yalnız Türk Milleti’nin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletler önderiydi. O’nun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk. (Bayan Sucheta KRIPALANI, Hint Parlamento Heyeti Başkanı)

☆ Denilebilir ki onsuz, İslâm alemi yolunu bulabilmek için elli yıl daha bekleyecekti. (Fransız, Berthe Georges-Gaulis)

☆ Atatürk öldü. Barış kubbesinin Doğu sütunu yıkıldı. Artık evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet adamları; O’nun 1930’da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş felâketinin içine sürüklemişlerdir. (Fransız Gazetesi Sanerwin)

☆ Tarih çok büyükler gördü. İskenderler’ i, Napolyon’ları, Washington’ları gördü. Fakat yirminci yüzyılda büyüklük rekorunu Atatürk, bu Türk  oğlu Türk kırdı. (L’Illustration, Fransa)

☆ Atatürk, yirminci yüzyılın en büyük mucizesidir.’ (Nationa l Tidence Gazetesi, Danimarka, 11 Kasım 1938)

☆ Eğer tarih bir kalbe sahip olsaydı, Mustafa Kemal’ i mutlaka  kıskanırdı. (Tchang Yang Yee Pan Gazetesi, Çin, 1958)

☆ Atatürk, bütün  Asya  kıtasının Ata’sıdır.’ (Çin)

☆ Biz Çinliler, hepimiz   bu yasa katılıyoruz. Zira büyük bir milletin, çok sevilen Büyük Ata’sının ölümü, yalnız Türkiye için değil, aynı zamanda bizim kıtamızda ve bütün dünyada büyük bir boşluk bırakmaktadır.’ (Çin Basını)

☆ Hiç bir ülke, Atatürk’ün Türkiye’sinin gördüğü değişiklikleri bu kadar hızlı bir şekilde görmemiştir. Bugünün Türkiye’sinin tarihi Mustafa Kemal’in tarihidir.’ (Dness  Gazetesi, Bulgaristan, 11 Kasım 1938)

☆ Türkiye’ nin uluslararası ünü, prestij ve otoritesi durmaksızın yükselmiştir. Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk’tür. (Libre Belgique Gazetesi)

☆ Bir yenilginin uçurumuna düştüğü  halde, ilkin neticesiz sanılan İstiklâl Mücadelesini yapan Türk Milleti, önünde saygıyla eğilmeden bu satırlara son veremez. Zafer neşesiyle kendinden geçmiş bir diplomasinin kararını ‘hayır’ diyerek yırtmak ve yüzlerine fırlatmak örneğini biz Almanlar, Türklere borçluyuz. (Alman Askeri  Dergisi Vissen  Und  Vehr)

☆ Benim üzüntüm iki türlüdür; önce böyle büyük bir adamın kaybından dolayı bütün dünya  gibi üzgünüm. İkinci üzüntüm ise, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkân kalmamış olmasıdır. (Franklin ROOSEVELT, A.B.D. Başkanı)

Derleyen: Gülşen  Ersan

Sizin İçin Önerdiğimiz Yazılar

Bir Cevap Yazın