Aydoğan Yavaşlı’dan Kısa Hikayeler: “Aşktan Öte Bize Yakın”

Aydoğan Yavaşlı, İzmir’de yaşayan, EdebiA.com’da birlikte çalıştığımız,  öğretmen yazarlarımızdan. Son yıllarda Çocuk Kitaplarına ağırlık vermiş durumda. İyi de yapıyor. Çünkü okurları sevdiyse ‘sevdim’, beğenmediyse ‘beğenmedim’ diyen açık sözlü bir kitleden yani çocuklardan oluşuyor.

Aydoğan Yavaşlı çok yazan, çok üreten kalem ustalarımızdan. Hâl böyle olunca sadece çocuk kitapları yazmıyor. Çocuk kitapları yanında, romanları, öykü ve şiir kitapları da var. Bunlardan biri de P Kitap imzası taşıyan 2020 basımı, Aşktan Öte Bize Yakın adlı öykü kitabı.

Aşktan Öte Bize Yakın Kitabı

Aşktan Öte Bize Yakın, iki bölümde iki farklı tipin yaşamından kesitler sunan öykülerden oluşuyor. İlk bölüm “Şehirde”, fabrika işçisi Metin’in kafası karışık hallerine ve onun sınıf bilincinden uzak bireysel tutumlarına dair öyküler içeriyor. Kitabın tanıtım yazısında “Aşka aşık biri” denilse de Metin’in iç dünyası daha çok, eksik yaşantıları doldurma arayışında. Duygusal boşlukları doldurmaya kalkıştıkça, ruhunda yeni boşluklar açan Metin’in hikayeleri…

Kitabın ikinci bölümü “Kasabada” adını taşıyor. Sevilay‘a tutkun lümpen birinin, ‘sıradan hayat’ hikayeleri anlatılıyor. Okur kasabanın değişik mekanlarında, kahraman ve onun kafasındaki Sevilay’la birlikte gezintiye çıkıyor. Bir bakıyorsunuz kahvede, pastanende, tarlada, bir bakıyorsunuz isimsiz kahramanın evindesiniz. Sevilay aşkı hayali ama kasabadaki her şey sahici.

Esasen toplumsal konum olarak iki karakter de aynı şekilde sınıfını arayan, sınıfını bulamamışlar cephesinde yer alıyor. Kitabı iki bölüm yapan şey, bu iki karakterin tabiatlarıyla ilgili olduğu kadar, kentli ve taşralı olmaları da.

Hem Şehirde’ki Metin hem de Kasabada’ki isimsiz kahraman hayatın doğal akışında sıkça karşılaştığımız cinsten. Diyalogları da öyle. Sadece bu değil, Orhan Veli’nin “Baharın Ettikleri” hikayesinde, anlatıcının ağzından söylettiği; “Hi­kâ­ye­de ko­nu­nun pek o ka­dar mü­him ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen­ler de çık­tı. Ama ne olur­sa ol­sun, bir va­ka la­zım. O va­ka­nın bir ba­şı bir so­nu ol­ma­sı la­zım. Üs­te­lik va­ka da, alı­şıl­mış bı­kıl­mış va­ka­lar­dan ol­ma­ma­lı.”  yaklaşımını doğrular nitelikte, omurgalı hikayelerden oluşuyor. Aydoğan Yavaşlı, bu çok kısa hikayelerinin her birine birer ‘vaka’ yerleştirmiş. Ne ağlak, ne gevşek ne de çok bilmiş  vaka anlatım tarzı var. Yarattığı tiplerinin ensesinde ama onlara müdahale etmiyor. Doğallık, sadelik, gerçeklik Aşktan Öte Bize Yakın’ı okunası yapıyor.

Şahbender KORKMAZ

Sizin İçin Önerdiğimiz Yazılar

1 Yorum

  1. Kitap iyi anlatılmış. Yavaşlı dili kıvrak kullanan gündelik yaşamdaki tipleri iyi anlatan bir yazar. Tarık Dursun tadı var gibi.

Bir Cevap Yazın