BİR KAVGANIN TASVİRİ

Kafka’nın tak anlamlılığa indirgenemeyecek anlatılardan oluşan Bir Kavganın Tasviri Can Yayınları arasında çıktı. Zıtların birliği ilkesini en iyi görebileceğimiz Kafka’nın anlatıları okuru geçmiş-bugün-gelecek arasında kimi sorgulanalar yöneltiyor.

yol ve yolculuk

Yol ve yolculuk kafka anlatılarında göze çarpan özelliklerdendir. Yapıta adını veren Bir Kavganın Tasviri’nde olduğu gibi Taşrada Düğün Hazırlıkları’nın kahramanı Raban da yolculuk yapmaktadır. Yolculuğu sırasında yaşadıkları yazının omurgasını oluşturmaktadır. Bu yolculuklar iki ulaşım yeri arasında olduğu gibi aynı yerleşim birimi içinde, hatta evde bir odanın içinde olduğu gibi kişinin iç yolculuğu da olabiliyor.

“Raban basıp inerken, vagonun merdiveni biraz daha titredi. Vagonun havasından çıkan yüzüne yağmur vurdu, Raban gözlerini kapadı. -İstasyon binasının önündeki teneke madeni sundurmaya gürültüyle yağmur indiriyordu, ama yağmur açık araziye …” (s.78)

hayvanlar, insanlar ve nesneler

Kafka anlatılarında hayvanlar, insanlar ve nesnelerin özel bir yeri vardır. Anlatılarında insan, hayvan ve nesne birbirinden ayrılmış gibi verilse de kimi benzerlikler kurmamızı da engellemez, hatta bu yolun açılmasına yardımcı olur.

Blumfeld’in hapsettiği toplarla insanlar arasında bir kurmamamak olası mı? Bir Melez’de anlatılan kuzu, kedi, köpek kılığına soktuğu kahramanlarına insani özellikler yüklemediğini söylemek ne derece doğru olur? Ya da İn anlatısında anlatılanları sadece hayvanlarla sınırlamak doğru mudur?

muhalif kafka

Kafka’nın muhalif tavrını hemen her anlatısında görebiliyoruz. Yöneticilerin halka nasıl baktıklarını çok iyi anlatıyor, yazar. Memurlar, halk, yasa, yöneticiler…

Halk ve yöneticiler arasındaki uçurumu Çin Seddi’inin yapımı örgüsü içerisinde vermiştir. Bunun dışında Babil Kulesi, Şehir Arması adlı anlatıları hemen verecebileceğim öteki birkaç örnektir.

“İmparataora belki bizim, güneydeki halktan daha sadık bir halk yoktur, ama sadakat imparatorun işine yaramaz.” (s.154)

Kafka’nın Bir Kavganın Tasviri adlı yapıtında anlatıcı ve kahramanları arasındaki alttan alta bir savaşımında yaşandığı anlatılarında yüzyılımızı anlamak açısından önemli bir anahtar.
Mustafa ASLAN

Franz Kafka, Bir Kavganın Tasviri, I.Basım : Haziran 2009,Can Yayınları-İstanbul

Sizin İçin Önerdiğimiz Yazılar