Hitler İmparatorluğu

Çağımız, diktatörlerden hızla kurtulma ve kollektif yönetim anlayışının ilk biçimlerinin oluştuğu çağ. Gerçekte olmasa da kabul görmüş şekliyle katılımcı ve çok partili demokrasilerin giderek yaygınlaştığı günümüzde dikta rejimlerine de veda etme süreci yaşanıyor. Özellikle Arap Baharı ile birlikte söylemde kallsa da kolletif yönetime yöneliş eğilimi göze çarpıyor. Belki de bu süreç, insanlığa kapitalizmin yaşanabilir, uygulamada sorunsuz ve insancı bir alternatifini arayış için yeni bir şans daha tanıyor.

Diktatörlüklerden söz açılmışken, tarihin en acımasız diktatörü Adolf Hitler’i anmamak imkansızdır. Hakkkındaki arştırmalar, sinema ve tv filmleri, belgesleller, diziler, romanlar hatta müzik eserleri bulunan Hitler’le ilgili yapıtlara her gün bir yenisi ekleniyor.

Bunlardan birisi de, “Hitler İmparatorluğu-İşgal Avrupası’nda Nazi Yönetimi” adlı kitap. Eserin yazarı Mark Mazower. Alfa Tarih dizisinden, Yavuz Alagon çevirisiyle türkçemize kazandırılmış. Kitapta, işgal yıllarındaki Avrupa’daki Nazi yönetimini haritalarla da destekleniyor.

Hitler İmparatorluğu-İşgal Avrupası’nda Nazi Yönetimi, üç bölümden oluşan bir kitap. Kitapta yer alan konu başlıklarından bazıları ise şöyle:
Birinci bölüm ‘Büyük Almanya İçin ‘başlığını taşıyor. Bu bölümde yer alan konulardan kimileri ise Almanlar ve Slavlar, Versailles’dan Viyana’ya yayılma ve gerginliği tırmandırma 1938-1940,İmha Savaşı:Sovyetler Birlği’nin İçlerine Doğru…

‘Yeni Düzen başlığını taşıyan ikinci bölümde ise, İşgalin Bedelini Çıkartmak, İşçiler, Yapay Diplomasi, Nihai Çözüm:Yahudi Sorunu, Hitlar Kaputt! başlıklarını taşıyor.

 Mustafa Aslan

Sizin İçin Önerdiğimiz Yazılar