KİMSE YOK MU?

TELEVİZYON PROGRAMLARINDA YOKSULLUĞUN TEMSİLİ: “KİMSE YOK MU”
Yoksulluk zor zanaat!Bu çalışmada, yoksullara yardım programlarından “Kimse Yok Mu” adlı televizyon programında yoksulluğun temsili incelenmiştir. Yoksulun ve yoksulluğun temsil süreci yoksulluk ve İslam bağlamında ele alınmıştır. Programdaki yoksulluk temsilinin söylemi İslam’ın yoksulluğa bakışı ile paraleldir. Ayrıca yoksullukla mücadele edilirken İslami referanslı yardım yollarına başvurulmuştur. Yoksulluğun nedenleri ele alınırken küresel, ekonomik, sosyal, siyasal nedenlerinden bahsedilmemiş; daha çok kısa süreli yoksulluk sebeplerinden olan boşanmalar, doğal afetler, kazalar gibi nedenler üzerinde durulmuştur. Yoksullar, program sunucuları ve üst ses tarafından devlet politikalarından kaynaklanan yoksulluk sebeplerine değinilmemiştir.

Programda, yoksullar üst ses ve program sunucuları tarafından yoksul olarak değil, ihtiyaç sahibi ya da mağdur olarak adlandırılmış; toplumsal bir problem olarak yoksulluk olgusu gizlenmiştir. Ayrıca programda yoksulluğun temsilinde kullanılan görsel ve teknik özellikler de incelenmiştir. Programda kullanılan set, kurgu teknikleri, çekim teknikleri, çekim ölçek planları, kamera hareketleri, sunum, aydınlatma, müzik vb. unsurlar yoksulluğu dramatikleştirmiş ve hayırseverlerin vicdanlarına hitap ederek onları da programa dâhil etmiştir. Bu faktörler onları yoksullara yardım eder konuma getirmede önemli unsurlardır. Programda hayırseverler ve programın sunucuları yoksullara yardım eden, yoksulları belirleyen özneler olarak görünürken; yoksullar yardım alan, belirlenen nesneler olarak var olmaktadır.

Yayın Türü : Tez
Tez Adı : TELEVİZYON PROGRAMLARINDA YOKSULLUĞUN TEMSİLİ: “KİMSE YOK MU”
Tezin hazırlandığı yer : ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Tezin hazırlandığı Üni./Enst./A.B.D. : SOSYAL
Tezin hazırlandığı yıl : 2010
Emeği Geçenler : Ayşe Bedir Akçelik (Yazar)
Doç. Dr. MİNE GENCEL BEK (Tez Danışmanı)

Yüksek Lisans Tezi (pdf)

Sizin İçin Önerdiğimiz Yazılar