Orhan Kemal Soruyor, Ruhi Su Yanıtlıyor

Orhan Kemal’in röportajlarını oğlu Işık Öğütçü dergi ve gazetelerin tozlu sayfalar arasından alıp çıkardı ve okuyucuya sundu. Üç faklı türeden röportajların oluşturduğu kitabın ilk bölümünü sinemamıza emeği geçen insanlarla yapılan konuşmalar yer alıyor. İkinci bölümde çok çocuklu ailelerle, üçüncü ve son bölümde ise hayat kadınlarıyla  yapılan söyleşiler yer alıyor.
Türkü Sevdalısı

Orhan Kemal’in Ruhi Su ile yaptığı söyleşi ilk bölümde yani sinemamıza  emeği geçenlerle yapılan söyleşilerin yer aldığı bölümde bulunuyor.  Buradaki konuşmalardan öğrendiğimize göre Orhan Kemal ve Ruhi Su  tanışıklığı eskilere dayanıyor. Bu dostluğun geçmişini  irdelediğimizde, Ruhi Su’nun Adana Muallim Mektebi’nde okuduğu yıllara  dayanıyor. Keman öğreniminden saza geçer ve… Bu türkülere sevdalı  olduğunun en büyük göstergesidir. Orhan kemal’in yönelttiği sorular  yanıtlarla türkü sevdalısı Ruhi Su’yu daha iyi anlatıyor.
“‘Kemandan saza geçiş nasıl oldu?’
‘Eskiden de ‘ dedi, ‘halk türkülerine meraklıydım. Kaçkaç’tan  Toroslar’daki İndeceri ve Mansuri köylülerinden bazı türküler
öğrenmiştim, söyler dururdum.'” (s.47)

Türkülerimiz Nereye Gidiyor?

Ruhi Su Batı müziğinin enstrümanlarını daha da güzelleştireceğini  belirtiyor. Ruhi Su işte tam bu noktada ortaya çıkan kimi sorunlardan  söz ediyor. Orhan Kemal’in sorusuna verdiği yanıtta şöyle diyor:”… O  zaman anladım ki türkülerimizi bize devrettikleri gibi aynen kopya  etmek kafi değil. Batı müziği tipinde müziğin tamamlayıcısı bir müziğe  ihtiyaç var.” (s.48)
Orhan Kemal’in Ruhi Su’ya yönelttiği sorular ve aldığı yanıtlar müzik  ve özellikle türkülerimizi içeriyor.

Orhan Kemal Soruyor, Ruhi Su Yanıtlıyor
Mustafa ASLAN

Işık Öğütçü, Orhan Kemal Soruyor, I. Basım:Everest Yayınları,
İstanbul, Ocak 2014

Sizin İçin Önerdiğimiz Yazılar