Osmanlı Felsefe Çalışmaları Atölyesi

Osmanlı döneminin düşünce birikimini günyüzüne çıkarmak amacıyla Erzurum Atatürk Üniversitesi’nden bir grup akademisyenin kurduğu Osmanlı Felsefe Çalışmaları Atölyesi, meyvelerini vermeye devam ediyor.
Atölye son olarak İbn Miskeveyh, Ali Suavi, Manastırlı Mehmed Rıfat, Hoca Tahsin, Beşir Fuad ve Halil Nimetullah’ın eserlerini dört kitap halinde günümüz okurunun ilgisine sundu. İlk kitap “Kebetos Pinaks: İnsan Yaşamının Tablosu”, Sokrates’in öğrencisi Kebes’e atfedilen Kebetos Pinaks’in İbn Miskeveyh, Ali Suavi ve Manastırlı Mehmed Rıfat tarafından yapılan tercümelerinden oluşuyor. İkinci kitap Hoca Tahsin’in “Târîh-i Tekvîn yâhûd Hilkat” isimli eseri. Üçüncü kitap Beşir Fuad’ın “Voltaire” adlı çalışması. Dördüncü kitap ise Halil Nimetullah’ın, Edebiyat Fakültesi’nde 1914 yılında vermiş olduğu ders notlarından oluşan “Dârülfünûn’da Felsefe Dersleri”. Çizgi Yayınları’ndan çıkan kitaplar Ali Utku, Nevzat Yanık, Remzi Demir, Bilal Yurtoğlu, Uğur Köroğlu’nun gayretleriyle günümüz okuruna ulaştı.

Osmanlı Felsefe Çalışmaları Atölyesi’nin bugüne kadar 16 kitap yayımladığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Ali Utku, yaptıkları işin önemini anlatırken şöyle diyor: “Ziya Gökalp’in Malta sürgünü sırasında kader arkadaşlarına verdiği dersleri kapsayan ve 12 defterden oluşan kayıp eseri ‘Felsefe Dersleri’nin 85 yıl sonra Osmanlı Felsefe Çalışmaları Atölyesi tarafından yayımlandığını hatırlatmak yeterli sanırız.” (0332 353 62 65)

Sizin İçin Önerdiğimiz Yazılar