TİYATRO

MEDEA-EURİPİDES

Dr. Aytuğ Gültekin'nin yazdığı MEDEA-EURİPİDES adlı tiyatro oyunun özeti KİŞİLER Medea Sütnine Lala KORO (Korentli kadınlar) Kreon (Korent Kralı) İason Aegeas (Atina Kralı) Haberci Medea’nın iki oğlu PROLOGOS (Ön oyun, tragedyalarda olan ve olayların nasıl gelişeceği konusunda ip uçları veren...

ANTİGONE-SOPHOKLES / DR. AYTUĞ GÜLTEKİN

Antigone Sophoklesin Lapdakos sülalesinin öyküsünden oyunlaştırdığı bir tragedyadır. Oedipus’un oğulları Eteokles ve Polyneikes babalarından sonra birer yıl Thebai ye Kral olmak üzere anlaşırlar. Ancak sırası geldiğinde Eteokles kardeşi Polyneikes ‘e krallığı devretmeyi red eder. Polyneikes te Thebaiden kaçar ve yakında...

ELEKTRA – SOPHOKLES

Bu tragedyada konu Plops oğullarının efsanesi içinden çıkmıştır. Tantalosun oğlu Plops’in iki oğlu olmuş. Atreus ile Theystese her ikiside Argosta yaşarmışlar. Aralarında ki bir kavga yüzünden Theystese buradan kaçmak zorunda kalmış. Ancak kardeşinden intikam almak üzere Atreusun oğlu Pleisthenesi beraberinde...

KRAL ODEİPUS-SOPHOKLES

Kral Oidipus tragedyası Antik Yunan tragedyalarının en kuvvetli örneği sayılır. Kendi iç yapısındaki derli topluluk(teknik anlamda), kişilerin karakterlerinin ortaya çıkarılışındaki ustalık, konunun işlenişinin hedefe yönlendirilişi ve koro şarkılarında ki şiirlerin edebi yüksekliği tartışılmazdır. Sophokles İsa’dan önce 495 yılında Atina kenarında...

ANTİK YUNANDAN GÜNÜMÜZE SIRADIŞI TİYATRO OYUNLARI

1-Antik Yunan da önemli tragedyalar A-Zincire vurulmuş Prometheus. – Aiskhylos B-Kral Odeipus-Sophokles C-Elekra-Sophokles D-Medea-Euripides E-Antigone-Sophokles 2-Romeo ile Juliet – W. Shekespare 3-Faust-J.W.Von Goethe 4-Nora – Bebek evi - H. İbsen 5-Üç kuruşluk opera - B. Brecht 6-Adam adamdır - B....

DRAMATİK TİYATRO, EPİK TİYATRO KARŞILAŞTIRMASI

BİR YANDA DRAMATİK TİYATRO, DİĞER YANDA BERTOLT BRECHT'İN EPİK TİYATROSU Dramatik tiyatro; Batı Dünyası, Kıta Avrupası ve İngiltere de tamamen ağırlığını hissettirdiği 18.yy ve 19.yy ilk döneminde Sanayi devriminden sonra gelişen Modernizmin oluşturduğu sanat anlayışı aslında sanayi devriminin sonucu gelişen...